Transparentné hospodárenie

Sme vďační za vašu dôveru, ako aj dôveru všetkých sponzorov a ľudí, ktorí nás, či už finančne resp. materiálne a samozrejme aj morálne podporujú. Aj preto zverejňujeme, na aké účely boli financie získané z grantov, dotácii a ďalších verejných zdrojov použité. Nižšie nájdete transparentné hospodárenie klubu za roky 2017, 2018 a 2019.